Destek
Vestel Buzdolabı Kullanım Modları

Vestel Buzdolabı Kullanım Modları

Vestel Buzdolabı Kullanım Modları Açma / Kapama düğmesine basılarak cihazın enerjisi kesilir / açılır. Cihazın fişi takıldığında 2 saniyeliğine tüm semboller gösterildikten sonra başlangıç değerleri dondurucu ayar göstergesinde -18°C ve soğutucu ayar göstergesinde +4°C olarak gösterilecektir.

Vestel Buzdolabı Süper Dondurma Modu

Nasıl kullanılır?

Vestel Buzdolabında SF harfleri dondurucu bölme göstergesinde görününceye kadar dondurucu bölme ayar butonuna ve ardından “OK” butonuna basınız. Beep sesi duyulacak ve mod aktif olacaktır SF harfleri göründüğü andan itibaren 9 saniye içinde “OK” butonuna basılmadığı takdirde daha önce seçilen dondurucu sıcaklık değeri aktif olacaktır.
• Mod seçili iken dondurucu sıcaklık göstergesinde SF harfleri görünecektir.

Mod süresince ;

• Soğutucu sıcaklık değerleri değiştirilebilir, süper soğutma modu seçilebilir.
• Ekonomi ve tatil modları seçilemez.
• Süper Dondurma modu, dondurucu sıcaklık ayar butonuna tekrar basılarak devreden çıkarılabilir.
Not:
• 24 saat içinde dondurulabilecek maksimum taze yiyecek miktarı (kg cinsinden) cihaz etiketinde gösterilir.
• Maksimum dondurucu kapasitesine ulaşacak optimum cihaz performansı için etkin SF modunu taze yiyeceği dondurucuya koymadan 3 saat önce ayarlayın. Süper Dondurma modu 24 saat sonra veya dondurucu sensör sıcaklığı -32 °C altına düştüğünde otomatik olarak iptal edilecektir.

Vestel Buzdolabı Süper Soğutma Modu

Nasıl kullanılır?

SC harfleri soğutucu bölme göstergesinde görününceye kadar dondurucu bölme ayar butonuna ve ardından “OK” butonuna basınız. Beep sesi duyulacak ve mod aktif olacaktır. SC harfleri göründüğü andan itibaren 9 saniye içinde “OK” butonuna basılmadığı takdirde daha önce seçilen dondurucu sıcaklık değeri aktif olacaktır.
• Mod seçili iken soğutucu sıcaklık göstergesinde SC harfleri görünecektir.

Mod süresince ;

• Dondurucu sıcaklık değerleri değiştirilebilir, süper dondurma modu seçilebilir.
• Ekonomi ve tatil modları seçilemez.
• Süper Soğutma modu, soğutucu sıcaklık ayar butonuna tekrar basılarak devreden çıkarılabilir. Süper Soğutma modu, ortam sıcaklığına bağlı olarak 4 veya 6 saat sonra, yada soğutucu yeterli sıcaklığa ulaştığında otomatik olarak iptal edilecektir.

Vestel Buzdolabı Ekonomi Modu

• “e”sembolünün etrafında çember belirene kadar “MENU” butonuna basınız.
• Tatil modunu seçmek için önce ekonomi modu iptal edilmelidir. Sonra tatil modu, “MENU” butonu ile seçilmelidir.
• “MENU” butonuna basıldıktan sonra 1 saniye içinde başka bir butona basılmadığı takdirde bu mod iptal olacaktır.

Mod süresince ;

• Dondurucu bölme sıcaklık değerleri ayarlanabilir. Ekonomi modu iptal edildikten sonra seçilen dondurucu sıcaklık değeri aktif olacaktır.
• Soğutucu bölme sıcaklık değerleri ayarlanabilir. Ekonomi modu iptal edildikten sonra seçilen soğutucu sıcaklık değeri aktif olacaktır.
• Süper soğutma, süper dondurma modları seçilebilir. Bu durumda ekonomi modu otomatik olarak iptal edilecek, seçilen mod aktif olacaktır.
• Tatil modunu seçmek için önce ekonomi modu iptal edilmelidir. Sonra tatil modu, mod butonu ile seçilmelidir.
• Mod butonuna basıldıktan sonra 1 saniye içinde başka bir butona basılmadığı takdirde bu mod iptal olacaktır.

Vestel Buzdolabı Tatil Modu

Nasıl kullanılır?

• Uçak sembolünün etrafında çember belirene kadar “MENU” butonuna basın.
• Ekonomi modunu seçmek için önce tatil modu iptal edilmelidir. Sonra ekonomi modu, “MENU” butonu ile seçilmelidir.
• Tatil modu; “MENU” butonuna basıldıktan sonra 1 saniye içinde başka bir butona basılmadığı takdirde iptal olacaktır.

Mod süresince ;

• Dondurucu bölme sıcaklık değerleri ayarlanabilir. Tatil modu iptal edildikten sonra seçilen dondurucu sıcaklık değeri aktif olacaktır.
• Soğutucu bölme sıcaklık değerleri ayarlanabilir. Tatil modu iptal edildikten sonra seçilen soğutucu sıcaklık değeri aktif olacaktır.
• Süper soğutma, süper dondurma modları seçilebilir. Bu durumda tatil modu otomatik olarak iptal edilecek, seçilen mod aktif olacaktır.
• Ekonomi modunu seçmek için önce tatil modu iptal edilmelidir. Sonra ekonomi modu, mod butonu ile seçilmelidir.
• Tatil modu; mod butonuna basıldıktan sonra 1 saniye içinde başka bir butona
basılmadığı takdirde iptal olacaktır.

Vestel Buzdolabı Drink Cool (İçecek Soğutma) Modu

• Dondurucu sıcaklık ayar butonuna 3 saniye boyunca basınız.
• Dondurucu bölme sıcaklık göstergesinde “dc” harfler, soğutucu bölme sıcaklık göstergesinde “05” rakamı yanıp sönecektir.
• Süreyi ayarlamak için soğutucu bölme sıcaklık ayar butonuna basınız.
• Seçilebilen süreler; 05 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 dakikadır.
• İstenilen zaman seçildikten sonra süre ekranda 3 defa yanıp sönecek ve bip sesi duyulacaktır.
• 2 saniye içinde herhangi bir butona basılmadığı takdirde mod seçilmiş olacaktır.
• Ayarlanan zaman dakika dakika azalacak ve kalan zaman ekranda yanıp sönecektir.
• İçecek soğutma modunu iptal etmek için tekrar dondurucu sıcaklık ayar butonuna 3 saniye boyunca basınız.
Not: Zamanı şişeleri koymadan önceki sıcaklıklarına göre ayarlamalısınız.
• Örneğin başlangıçta “5 dakika” olarak ayarlayabilirsiniz. Bu süre sonunda soğutma yeterli olmazsa yeniden 5 veya 10 veya benzer dakikalık süre ayarlayabilirsiniz.
• Bu modu kullanırken şişelerin sıcaklığını düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Şişelerin sıcaklığı yeterli seviyeye geldiğinde şişeleri cihazınızdan çıkarmalısınız.
• Şişeleri hızlı içme modunda unutursanız şişeler patlayabilir.

Vestel Buzdolabı Ekran Koruma Modu

Nasıl kullanılır?

• “MENU” butonuna 3 saniye boyunca basıldığında Ekran koruma modu aktif olacaktır.
• Ekran koruma modunu iptal etmek için, öncelikle tuşları aktif etmek adına herhangi bir tuşa basmanız ve ardından tekrar 3 saniye boyunca “MENU” butonuna basmanız gerekmektedir.
• Dondurucu ayar butonu, soğutucu ayar butonu ve “Menu” butonlarına aynı anda basarken buzdolabınızın kapılarından herhangi birini 3 kez açıp kapayın. Mod bu şekilde seçilmiş olacaktır. Bu andan itibaren, bu fonksiyon aynı yolu kullanarak iptal edilmediği sürece lambalar yanmayacaktır.

Dost aydınlatma

Dolabınızın iç aydınlatmasının ortam ışığının yeterliliğine göre çalışmasını istiyorsanız, bu modu seçebilirsiniz. Bu modu aktif etmek için 3 saniye süresince “Soğutucu bölme sıcaklık ayar” düğmesine basmanız gerekmektedir. İptal etmek için de aynı işlemi tekrarlamanız gerekmektedir. Bu mod aktif iken, ortam aydınlatması yeterli olduğu durumlarda, cihazınızın iç aydınlatması çalışmayacaktır.

Vestel Buzdolabı Lamba İptal Modu

Ne zaman kullanılacaktır?

• Cihazının iç aydınlatmasını iptal etmek istiyorsanız bu modu seçebilirsiniz.
• Dondurucu ayar butonu, soğutucu ayar butonu ve mod butonlarına aynı anda basarken buzdolabınızın kapılarından herhangi birini 3 kez açıp kapayın. Mod bu şekilde seçilmiş olacaktır. Bu andan itibaren, bu fonksiyon aynı yolu kullanarak iptal edilmediği sürece lambalar yanmayacaktır.
• Bu modu iptal etmek istiyorsanız aynı işlemi tekrarlayın veya 24 saat sonra mod kendini otomatik olarak iptal edecektir.

Vestel Buzdolabı Çocuk Kilidinin Etkinleştirilmesi

Ne zaman kullanılacaktır?

• Çocukların düğmelerle oynamalarını ve yapmış olduğunuz ayarları değiştirmelerini önlemek için cihazın çocuk kilidi özelliği vardır.

Çocuk Kilidi Etkinleştirilmesi

• Dondurucu ve Soğutucu Sıcaklık ayar düğmelerine aynı anda 5 saniye boyunca basın.

Çocuk Kilidi Devreden Çıkarılması

• Dondurucu ve Soğutucu Sıcaklık ayar düğmelerine aynı anda 5 saniye boyunca basın.
Not: Çocuk kilidi elektrik kesintisi olduğunda veya buzdolabının fişi çekildiğinde de devre dışı kalacaktır.

Vestel Buzdolabı Dondurucu Sıcaklık Ayarları

• Bu butona her basışınızda, daha düşük sıcaklık ayarlanır. ( -16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C, süper dondurma). Butona basmaya devam ederseniz değerler -16°C’den yeniden başlar.
• İstenilen sıcaklık değerine geldikten sonra 9 saniye içerisinde “OK” butonuna bastığınızda sıcaklık ayarlanacaktır.
• Soğutucu bölme sıcaklık ayar butonuna süper soğutma sembolü gözükene kadar bastığınızda ve ardından 9 saniye içerisinde “OK” butonuna bastığınızda SC (Süper soğutma) harfleri yanıp sönecektir.

Vestel Buzdolabı Soğutucu Sıcaklık Ayarları

• Bu butona her basışınızda, daha düşük sıcaklık değeri ayarlanır. (+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C, süper soğutma). Butona basmaya devam ederseniz değerler +8°C’den yeniden başlar.
•İstenilen sıcaklık değerine geldikten sonra 9 saniye içerisinde “OK” butonuna bastığınızda sıcaklık ayarlanacaktır.
• Soğutucu bölme sıcaklık ayar butonuna süper soğutma sembolü gözükene kadar bastığınızda ve ardından 9 saniye içerisinde “OK” butonuna bastığınızda SC (Süper soğutma) harfleri yanıp sönecektir.

Bumu Aradığın ?

Whirlpool Servisi

Whirlpool Servisi 444 1 840

Sayfa İçindekiler Whirlpool ServisiWhirlpool Beyaz Eşya ServisiWhirlpool Ev Aletleri ServisiWhirlpool Cihaz Onarımları Whirlpool Servisi Yüz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Kopya İzni Yok
Servis Çağrı Merkezi